PLEUROTUS OSTREATUS

Profile

  • Latin name: Pleurotus Ostreatus
  • Active Ingredient: Polysaccharides
  • Specifications: 10% Polysaccharides
  • Test Method: UV